Vietnam Office

  • Số B112 Chợ Vinh Cơ Cũ, Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam

  • 0913.264438

  • 0948.092022

  • 020.33881868

  • sales@zhaodapower.com

China Office

  • Số 3 đường Khang Lạc, Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc

  • 0913.264438

  • 0948.092022

  • www.zhaodapower.com

Contact Form

Description

  • 1 + 85 =